Przygotowanie do naświetlania

Standardowym formatem plików przyjmowanych do naświetlenia jest Adobe PDF. Powinien on spełniać następujące warunki:

  • Przestrzeń kolorów: CMYK lub grayscale, mogą występować kolory dodatkowe. W przypadku dostarczenia plików w przestrzeni RGB, jesteśmy w stanie podczas naświetlania zamienić te kolory na CMYK. Nie gwarantujemy jednak w tym wypadku zgodności kolorów z zamierzeniami autora pracy. Kolory zdefiniowane jako dodatkowe możemy rozseparować na CMYK lub naświetlić na oddzielnych kliszach.
  • Czcionki użyte w dokumencie powinny być osadzone w pliku PDF.
  • Obrazki umieszczone w PDF powinny być w dostatecznej rozdzielczości.
  • Przy pracach naświetlanych na arkuszu nie większym niż B3 (350 x 500 mm) zalecamy wstępne rozseparowanie kolorów. Dzięki temu będziemy mogli umieścić kilka separacji na jednym arkuszu filmu, co znacznie przyspieszy realizację pracy.
  • Prace przeznaczone do impozycji przyjmujemy w plikach PDF. Strony przeznaczone do umieszczenia na jednym arkuszu powinny być dostarczone w jednym pliku PDF, możliwe jest też umieszczenie w jednym pliku całej pracy. Prosimy nie umieszczać żadnych znaków cięcia i paserów – zostaną one dodane w trakcie impozycji. Rozmiar strony w dokumencie powinien odpowiadać rozmiarowi strony w gotowej pracy z uwzględnieniem odpowiednich spadów, jeśli są potrzebne. Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej wielkości strony i rozmiarów zastosowanych spadów przy składaniu zlecenia.
  • Przyjmujemy prace post-scriptowe Level 2 lub 3 oraz PDF  1.3 i 1.4 w kompozycie lub rozseparowane. Można używać sterownika Scitex Dolev800 PS L2 dostępnego w systemie Windows(R). W razie potrzeby prosimy zainstalować plik PPD.

Sterowniki do naświetlarki:

zalecany: Sterownik uniwersalny Level 3 (1150 kB) – drukarka Dolev (Scitex)

Windows XP-VISTA  (6 kB)

Plik PPD wersja Level 3 (5 kB)

Pliki PPD dla Mac/OS  (12 kB)

Win98/ME  (3,8 MB)

Win2000 (3,6 MB)

Win NT 4.0 (3,9 MB)

Win XP  (5 MB)