Naświetlanie CTF

Naświetlanie CTF (Computer To Film) polega na przeniesieniu obrazu zapisanego w pamięci komputera na przezroczysty film światłoczuły. Urządzeniem służącym do tego celu jest naświetlarka (imagesetter) bębnowa lub liniowa, w obu typach źródłem światła jest laser, najczęściej czerwony, o długości fali 630 nm.
Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do zwykłego filmu lub papieru fotograficznego, naświetlany materiał jest bardzo kontrastowy i nie jest w stanie odwzorować tonów pośrednich (szarości). Obraz uzyskany w naświetlarce jest złożony z elementów całkiem przezroczystych, albo zupełnie czarnych (gęstość optyczna D=4,0), które pochłaniają 99,99% padającego światła).

W drukowanym obrazie tony pośrednie są symulowane za pośrednictwem punktów rastrowych o różnej wielkości i kształcie, rozmieszczanych w sposób regularny lub przypadkowy. Gęstość rastra waha się zwykle w granicach od 60 do 240 linii na cal i jest ograniczona przez stosowaną technikę nanoszenia farby na podłoże. Dla druku offsetowego najczęściej stosuje się rastry o gęstościach 150 – 175 lpi.
Brak półtonów jest kompensowany znakomitą rozdzielczością, precyzją i dokładnością wykonania naświetlarki. Rozdzielczość ponad 3500 punktów na cal oznacza, że pojedynczy punkt ma rozmiar zaledwie  7  mikronów. Tak intensywne skupienie światła jest możliwe dzięki precyzyjnie wykonanej optyce i zastosowaniu lasera jako jego źródła. Wiązka laserowa po przejściu prze kolimator ma postać płaskiej fali równoległej, podobnej do tej, jaka dochodzi do Ziemi od odległej gwiazdy obserwowanej jako pojedynczy punkt świecący. Wielkość tego punktu na naświetlanym filmie zależy od długości fali światła i jakości układu optycznego. Warto zauważyć, że punkt ten podczas naświetlania porusza się po powierzchni filmu z prędkością przekraczającą 500m/s (tyle co naddźwiękowy samolot), a naświetlanie pojedynczego punktu trwa zaledwie kilkanaście nanosekund (miliardowych części sekundy). Tylko ogromna moc światła laserowego może zapewnić  dostateczne zaczernienie kliszy przy takiej szybkości.